Končíme podnikateľskú činnosť s odchodom do dôchodku.

Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a dôveru.