Kurzy

OBSAH VÝCVIKU na "B" skupinu:

Výcvik vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je rozlíšený podľa skupiny vodičského oprávnenia, na ktorej získanie sa bude výcvik vodičov vykonávať a podľa druhu výcviku. 

Výučba teórie obsahuje predpisy o cestnej premávke na pozemných komunikáciách, teóriu konštrukcie a údržby vozidla, teóriu vedenia vozidla a zásady bezpečnej jazdy. 

Praktický výcvik obsahuje výcvik vo vedení vozidla a výcvik v údržbe vozidla. 

Výcvik vodiča možno ukončiť, ak žiadateľ absolvoval zákonom predpísaný počet hodín výučby teórie a praktického výcviku pre príslušnú skupinu vodičského oprávnenia, najneskôr však do jedného kalendárneho roka od začatia výcviku.

Skupina B sa skladá z:

35 hodín teórie a 41 hodín praktického výcviku:

  • 1 hodina oboznámenie s vozidlom (osobný automobil)
  • 6 hodín výcvik na automobilovom trenažéri
  • 31 hodín výcvik v praktickej jazde v cestnej premávke a na autocvičisku
  • 3 hodiny praktická údržba

1 výcviková hodina trvá 45 minút

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA

  • preskúšanie pravidiel cestnej premávky (test - dĺžka 20min)
  • jazda na autocvicisku (slalom vpred, parkovanie kolmé do radu stojacich vozidiel a cuvanie do garáže, prejazd cviciskom maximálne do desať minút)
  • jazda v cestnej premávke (dĺžka trvania cca 25min)
  • všetky časti prebiehajú za účasti skúšobného komisára